Advokat Tor O. Jacobsen

        Medlem av Den Norske Advokatforening

Fagområder:

 

- Arv/skifte/samboeroppgjør

o Opprettelse av testamenter, skifte av dødsbo, oppdrag som testamentsfullbyrder, skifteavtaler

- Fast eiendoms rettsforhold

o Herunder skriving av kjøpekontrakter, tinglysing og seksjonering. Alle problemstillinger knyttet til kjøp/salg av fast eiendom. Bolig- og husleierett, oppsigelser av leieforhold. Alle spørsmål vedr. festekontrakter

- Arbeidsrett

o Alle spørsmål knyttet til ansettelse, oppsigelse, avskjedigelse, endring av arbeidsforhold, permitteringer m.m.

- Kontraktsrett

o Kjøpsrett og avtalerett. Tolkning av kontrakter, mangler ved kjøpsgjenstander og lignende.

- Bobehandling

o Bobestyrer for tingretten av tvangsavviklingsboer, og andre bo under offentlig skifte, bistand ved gjeldsforhandling og privat dødsboskifte, samt private underhåndsakkorder

- Finansiering av bygg

- Selskapsrett

o Inkludert aksjeemisjoner. Opprettelse/oppløsning og drift av aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, sameier og seksjonssameier

- Erstatningsrett

o Styreansvar, tingsskade

- Rettslige skjønn

- Inkasso

o Inndrivelse av tilgodehavender.

- Bygg og anlegg

o Inngåelse og oppfyllelse av entreprisekontrakter. Etablering av kjøpesentre.

- Utleie av arbeidskraft

- Bank- og pengerett

o Kausjonsansvar og garantier m.m.

- Prosedyre

 

Advokat@toj.no © 2009