Advokat@toj.no © 2009

Advokat, Harstad, Nord-Norge, Tor O. Jacobsen, Jurist, Rettstvist,  Eiendomssalg, Styreverv

Advokat Tor O. Jacobsen

        Medlem av Den Norske Advokatforening

 

Priser

Privatpersoner: Fra kr.1020,-,- (fritt rettsråd/fri sakførsel) til kr. 1.500,- pluss 25 % mva. pr. time.

 

Bedrifter: kr. 1.550,- - kr. 1.700,- pluss 25 %  mva. pr. time

 

I enkelte særlige tilfelle kan det avtales fast pris. Eiendomsmegling skjer til avtalt provisjon eller avtalt timepris.

 

Fast pris for bistand ved eiendomssalg til skriving av skjøte/kjøpekontrakt, tinglysing og oppgjør dersom annet ikke er avtalt: kr. 12.000,- pluss 25 % mva.